Geen vrijwilliger bij organisatie met winstoogmerk

Bron: NOV: www.nov.nl

Iedereen die onbetaald bij een organisatie met winstoogmerk actief is, is geen vrijwilliger. Gevolg is dat diegenen niet onder de vrijwilligersverzekering vallen en ook geen gebruik kunnen maken van de vrijwilligersvergoeding. Elke betaling wordt gezien als inkomen waarover inkomstenbelasting betaald moet worden.

In de Wet op de loonbelasting wordt onder vrijwilliger verstaan: degene die niet bij wijze van beroep arbeid verricht voor een organisatie zonder winstoogmerk. Dat zijn algemeen nut beogende instellingen (ANBI), organisaties die geen vennootschapsbelasting betalen (vrijgesteld zijn) en sportverenigingen of sportstichtingen (waar wel vennootschapsbelasting betaald wordt).

Met andere woorden: iemand die onverplicht en onbetaald arbeid verricht voor anderen in georganiseerd verband bij een organisatie die verplicht vennootschapsbelasting betaald, is geen vrijwilliger. Dat geldt voor alle bedrijven, familiebedrijven en organisaties met een winstoogmerk, die geen ANBI zijn en geen sportvereniging en sportstichting zijn.

overblijfondersteuning/pleinwacht

Op Sterrenschool Driehuis blijven alle leerlingen tussen de middag over. Na de lunch gaan zij lekker een half uur buitenspelen. Wij zoeken vrijwilligers om dit buitenspelen te begeleiden. lees meer

Terug naar nieuwsoverzicht

Website beheerd door Smyler Web