Gratis VOG voor vrijwilligers die met jeugd werken blijft!

Gratis Verklaring Omtrent Gedrag voor vrijwilligers blijft

13 juli 2013; bron NOV: www.nov.nl

Het verstrekken van een gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor vrijwilligers werkt en wordt daarom vanaf 2014 structureel ingevoerd. Dat schrijven de staatssecretarissen Teeven (Veiligheid en Justitie) en van Rijn (VWS) vandaag aan de Tweede Kamer. De pilot “Gratis VOG voor vrijwilligers” die in het najaar van 2012 startte is in opdracht van beide ministeries door het Verwey Jonker Instituut geëvalueerd. Uit dit onderzoek blijkt dat het gratis beschikbaar stellen van de VOG voor vrijwilligers -liefst in combinatie met heldere gedragsregels en de mogelijkheid om ‘foute vrijwilligers’ te registreren- aantoonbaar bijdraagt aan een veilig klimaat bij vrijwilligersorganisaties.

In Nederland doen ruim twee miljoen mensen vrijwilligerswerk met kinderen. De staatssecretarissen Teeven (VenJ) en Van Rijn (VWS) vinden het van groot belang dat kinderen in Nederland in veilige handen zijn bij vrijwilligers. Op de eerste plaats zijn Vrijwilligersorganisaties zelf verantwoordelijk voor een veilig klimaat op de sport -of hobbyclub, maar de overheid kan dit stimuleren.

Om de clubs te ondersteunen heeft de rijksoverheid diverse instrumenten ontwikkeld waarmee het vrijwilligerswerk aantoonbaar veiliger wordt. Zo kunnen organisaties al enige tijd gebruik maken van gedragsregels uit de toolkit ‘In veilige handen’. Daarnaast is enkele maanden geleden de stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk opgericht, zodat vrijwilligers tuchtrechtelijk gesanctioneerd en geregistreerd kunnen worden. Dit moet voorkomen dat vrijwilligers met verkeerde bedoelingen shoppen tussen verschillende vrijwilligersorganisaties. Tot slot hebben drie grote vrijwilligerskoepels - NOC*NSF, Scouting Nederland en Steunpunt KinderVakanties - de afgelopen periode de kosten van hun VOG-aanvraag vergoed gekregen.

Structureel en voor meer doelgroepen

Naar aanleiding van het onderzoek hebben de staatssecretarissen Teeven en van Rijn besloten de regeling vanaf het najaar van 2014 structureel in te voeren voor vrijwilligers die met minderjarigen werken. Ook vrijwilligers die met mensen met een verstandelijke beperking werken, kunnen vanaf dat moment hun VOG vergoed krijgen. Dit najaar worden de exacte voorwaarden voor het kunnen verkrijgen van een gratis VOG bekend gemaakt. Om het gebruik van de instrumenten van ‘In veilige handen’ en het aanvragen van de gratis VOG door lokale vrijwilligersorganisaties verder te stimuleren, zullen de bewindslieden van VenJ en VWS met gemeenten in gesprek gaan.

Mensen maken Nederland viert een jaar lang de vrijwillige inzet voor een ander. We zetten ons samen in om meer en nieuwe mensen kennis te laten maken met vrijwillige inzet en te laten zien en ervaren hoe leuk het is om dit te doen!

lees meer

Terug naar nieuwsoverzicht

Website beheerd door Smyler Web