Informatie en advies inzake vrijwilligerswerk

Op deze website vindt u allerlei activiteiten waarmee het Steunpunt Vrijwilligerswerk zich bezig houdt. Het Steunpunt richt zich zowel op vrijwilligers, mensen die vrijwilligers zoeken als organisaties (vrijwilligers- en maatschappelijke -).

Vrijwilligerswerk ontstaat vaak uit ideëel oogpunt: men wil iets betekenen voor een ander of de maatschappij. Men wil zich inzetten voor jongeren, gehandicapten, dieren of ouderen, voor sport, school, kerk, stichting of club en is bereid dit te doen zonder daarvoor een geldelijke beloning te vragen.

Toch is het ook van belang in sommige situaties op informatie en advies te kunnen terugvallen. Ook daarvoor is het Steunpunt Vrijwilligerswerk.

Op deze website vindt u daarom informatie over de vrijwilligersverzekering, die de gemeente voor alle vrijwilligers heeft afgesloten.  

Soms willen organisaties hun vrijwilligers tegemoet komen, of willen vrijwilligers een tegemoetkoming in kosten die zij voor hun vrijwilligerswerk maken. Daarom is op deze website ook een hoofdstuk over vrijwilligersvergoedingen opgenomen.

Voor vragen en advies over andere vrijwilligersaangelegenheden, voor overleg bij het opzetten of veranderen van uw organisatie, over de werving van vrijwilligers of speciale doelgroepen, over PR en andere zaken, kunt u tevens met de coördinator van het Steunpunt overleggen. U kunt voor vragen of opmerkingen altijd een e-mail sturen aan het Steunpunt Vrijwilligerswerk.

Maatschappelijke organisaties die met vrijwilligers werken kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Vacature van de maand:

Ouders Lokaal is op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om Mama Lokaal Mijdrecht te coördineren op vrijdagochtend van 10:00-11:30 uur.

lees meer

Website beheerd door Smyler Web