Training "Beter besturen"

Ivm alle ontwikkelingen mbt het coronavirus is besloten om de training te annuleren. Later volgt een nieuwe datum.

Besturen van een vrijwilligersorganisatie vraagt het nodige van bestuurders. Het vraagt werk maken van de relatie met de achterban én met externe partijen. Het vraagt visie en strategie ontwikkelen, maar ook zorgen dat de dagelijkse zaken zoals financiën,activiteiten en de begeleiding van vrijwilligers geregeld worden. En het bestuurlijk werk moet gedaan worden door een team van mensen die niet allemaal bestuurlijke ervaring hebben.

Komende maanden organiseert het Steunpunt Vrijwilligerswerk Uithoorn, De Ronde Venen een basistraining "Beter besturen" voor bestuurlijke vrijwilligers. De training wordt verzorgd door David Wijnperle, adviseur en trainer (zie onder). Het gaat om 2 trainingsavonden (8 april en 3 juni) plus een terugkombijeenkomst dit najaar (in overleg).

Tijdens deze trainingsbijeenkomsten gaan we aan de slag met basiskennis en -vaardigheden voor bestuurlijke vrijwilligers. Vooraf wordt er een schriftelijke intake gedaan waarbij leerwensen, bestuurlijk niveau en type bestuur waarin de deelnemer zit in beeld worden gebracht. Het is wenselijk om per bestuur minimaal twee bestuurders af te vaardigen. Het programma ziet er als volgt uit:

Avond 1

 • Kennismaken en verwachtingen en wensen bespreken
 • Wat is jullie motivatie voor een bestuursfunctie (en wat is er aantrekkelijk aan)?
 • Welke opdrachten heeft een bestuur (en welke rollen en taken horen daarbij)?
 • Welke functies horen bij deze rollen en taken (en wat is gebruikelijk)?
 • Hoe zien jouw bestuurlijke competenties eruit en wat wil je versterken?
 • Huiswerk: formuleer een of meer ontwikkelpunten voor jezelf als bestuurder en bespreek in je bestuur ‘de negen gezichten van besturen’.

Avond 2

 • Huiswerk: groepsgesprek over eigen ontwikkelplannen
 • Strategie ontwikkelen: hoe doe je dat?
 • Het bestuur als team van versterkers, vernieuwers en verbinders
 • Effectief vergaderen
 • Ontwikkelambitie formuleren (o.a. aan de hand van ‘negen gezichten van besturen): hoe moet mijn bestuur zich ontwikkelen?
 • Evaluatie

Avond 3 (terugkombijeenkomst (najaar 2020)

 • Presenteren van gerealiseerde en nog niet gerealiseerde ontwikkelstappen
 • Intervisievorm

Aanmelden kan bij Sabine Ridderhof. Bij minder dan 6 deelnemers wordt de training geannuleerd.

Over de trainer

David Wijnperle heeft in zijn hele werkzame leven met en voor vrijwilligers gewerkt. Vijf jaar als coördinator in de sociale activering. Daarna acht jaar als trainer, projectleider en manager binnen landelijke verenigingen. En sinds 2007 als trainer en adviseur voor vrijwilligersorganisaties en verenigingen. Eerst vanuit Movisie, daarna vanuit Kuperus&Co en sinds zomer 2018 vanuit Doeldenker. Hij is mede auteur van het boek: "nog beter besturen, vinden en binden van betrokken bestuurders".

Soort deskundigheidsbevordering: 
Training
Doelgroep deelnemers: 
Bestuurders van vrijwilligersorganisaties in Uithoorn en De Ronde Venen
Wanneer: 
woensdag, april 8, 2020 - 19:00
woensdag, juni 3, 2020 - 19:00
Waar: 
Uithoorn of Mijdrecht, locatie volgt nog
Open inschrijving: 
open
Naam organisatie: 
Steunpunt Vrijwilligerswerk
Naam contactpersoon: 
Sabine Ridderhof

Help mee tijdens corona crisis

Iedereen die hulp aan andere wil bieden tijdens de coronacrisis kan terecht bij ons platform. Zo zorgen we ervoor dat de aangeboden hulp goed terecht komt. 

lees meer

Website beheerd door Smyler Web