Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is leuk én hard nodig! Maar ook bij vrijwilligerswerk komt vaak heel wat kijken. Het Steunpunt Vrijwilligerswerk is er om al die vrijwilligers en de organisaties waar ze voor ‘werken’ te ondersteunen. Door ze bij elkaar te brengen, ze te adviseren over onderlinge afspraken, vergoedingen, scholing. En door zelf veel te organiseren: cursussen, workshops en netwerkbijeenkomsten. 

Op deze website is informatie te vinden over vraag en aanbod van vrijwilligers, regels en afspraken en de activiteiten van het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Vrijwilligersorganisaties kunnen op deze site hun aanbod van activiteiten en cursussen voor vrijwilligers kenbaar maken en het aanbod van anderen bekijken zodat samenwerking en afstemming tussen vrijwilligersorganisatie onderling tot stand kan komen. 

Ongeveer de helft van alle volwassenen doet vrijwilligerswerk. Bij een sportclub, een culturele of creatieve vereniging, in hun eigen buurt, bij verpleeg- en gezinsvervangende huizen, op scholen, in de kerk, of bij mensen thuis.

Zonder al die vrijwilligers zou onze maatschappij er heel anders uitzien. Dan konden we niet sporten of leren schilderen, waren er veel minder activiteiten voor ouderen, jongeren, gehandicapten, was de buurt lang niet zo gezellig en waren mensen veel meer op zichzelf aangewezen.

Help mee tijdens corona crisis

Iedereen die hulp aan andere wil bieden tijdens de coronacrisis kan terecht bij ons platform. Zo zorgen we ervoor dat de aangeboden hulp goed terecht komt. 

lees meer

Website beheerd door Smyler Web