Vrijwilligerswerk vluchteling vergt extra inzet organisatie

bron: www.zorgwelzijn.nl

Het kabinet investeert 1 miljoen euro in projecten voor vrijwilligerswerk door vluchtelingen. Heel positief en nuttig, maar er komt wel extra inzet van vrijwilligersorganisaties en hun mensen bij kijken, aldus Annemarie van Hinsberg van het Kennisplatform Integratie & Samenleving.

Belangrijk bij de inzet van vluchtelingen in vrijwilligerswerk is dat het werk aansluit bij de doelen die de asielzoekers zelf hebben’, zegt Annemarie van Hinsberg van Kennisplatform Integratie & Samenleving, KIS. Zij is programmaleider geweest van diverse vergelijkbare projecten voor vrijwilligerswerk. ‘Dat vraagt ook extra inzet van de begeleiders en van de organisaties waar de vluchtelingen terecht komen. Zoals interculturele vaardigheden, mensen kunnen samenbrengen en inzicht krijgen in de persoonlijke situatie van vluchtelingen.’

Vrijwilligerswerk

Om vluchtelingen en maatschappelijke organisaties aan elkaar te kunnen koppelen, stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1 miljoen euro beschikbaar. Het idee is dat asielzoekers via het vrijwilligerswerk ook een positieve bijdrage leveren aan de Nederlandse maatschappij. Daarnaast wordt de kans op een betaalde baan via vrijwilligerswerk groter. Met financiële steun van de overheid kan expertisecentrum Pharos twee al bestaande en succesvolle proeven op grotere schaal invoeren.

download de brochure over vrijwilligerswerk voor asielzoekers en statushouders

Help mee tijdens corona crisis

Iedereen die hulp aan andere wil bieden tijdens de coronacrisis kan terecht bij ons platform. Zo zorgen we ervoor dat de aangeboden hulp goed terecht komt. 

lees meer

Terug naar nieuwsoverzicht

Website beheerd door Smyler Web