welzijn- nietzijn verkiezingsdebat De Ronde Venen

 

uitnodiging

Graag nodigen wij u uit aanwezig te willen zijn bij het lijsttrekkersdebat met het thema

WELZIJN / NIETZIJN

(* doorhalen wat niet van toepassing is.)

 

Dit debat wordt door verschillende (welzijns)organisaties in De Ronde Venen georganiseerd op dinsdag 4 maart aanstaande.

Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken hebben zij nu ook al, een deel nemen zij over van de Rijksoverheid. Dit heet ook wel decentralisatie. 

Deze overdracht van taken en verantwoordelijkheden (ook wel transitie) is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van de burger. Burgers zijn – samen met hun netwerk – eerst zelf verantwoordelijk.

De Ronde Venen heeft veel vrijwilligers, maar met de genoemde overdracht wordt het beroep op de vrijwilligers veel groter.  Alle politieke partijen erkennen het belang van het vrijwilligerswerk, maar hoe vertaalt dit zich in een beleid? Hoe denken de partijen over de rol van de gemeente en haar partners om een zo goed mogelijk resultaat van de decentralisaties te bereiken.

Vrijwilligers vragen zich wel af wat ze moeten stemmen om hun vrijwilligerswerk ook in de toekomst gewaarborgd te zien: hoe ziet de ondersteuning van de vrijwilligers er straks uit, wat gaat er veranderen voor de vrijwilligers, welke partij heeft het belang van hulpvragers en het belang van mantelzorg en vrijwilligerswerk hoog in haar vaandel staan?

Vrijwilligers willen horen hoe de partijen hierover denken. Er zal, door de lijsttrekkers van alle politieke partijen van De Ronde Venen aan de hand van een aantal stellingen, worden gedebatteerd, zodat iedereen zich, als betrokken inwoner van onze gemeente,   een mening kan vormen en zo geholpen wordt bij zijn/haar keuze tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart a.s.

 

Datum: dinsdag 4 maart 2014

Locatie: de raadzaal van het gemeentehuis

Inloop: vanaf 19.00 uur

Start lijsttrekkersdebat: 19.30 uur

Einde debat: 21.00 uur

Debatleider: Elisabeth van den Hoogen

Wij hopen uiteraard dat u, als vrijwilliger, aanwezig kunt zijn. Wij zullen verder de politieke partijen, het college B&W, alle vrijwilligersorganisaties en de inwoners van de Ronde Venen als publiek uitnodigen.  Het debat zal door RTV Ronde Venen live op televisie worden uitgezonden.

Aansluitend bieden wij alle aanwezigen de mogelijkheid om onder het genot van een kopje koffie of thee met elkaar van gedachten te wisselen over het debat.

U hoeft zich niet aan te melden voor dit debat. Wel verwachten we een grote opkomst, dus raden we u aan om op tijd aanwezig te zijn.

Wanneer de zaal vol is, bieden we u gelegenheid om de uitzending live te volgen via een groot scherm in de ruimte naast de raadzaal.

Met vriendelijke groet,

 

Namens de initiatiefnemers: Steunpunt Vrijwilligerswerk, ‘t Gilde De Ronde Venen, Handje Helpen, Bibliotheek AAV, Het Johannes Hospitium, Het Rode Kruis en Tympaan De Baat *

Mieke Telder, directeur Tympaan-De Baat

 

  • NB. deze lijst wordt nog uitgebreid omdat wij momenteel nog met enkele partijen in gesprek zijn maar we vonden het belangrijk om u in een vroeg stadium te informeren over dit initiatief.

 

 

Mensen maken Nederland viert een jaar lang de vrijwillige inzet voor een ander. We zetten ons samen in om meer en nieuwe mensen kennis te laten maken met vrijwillige inzet en te laten zien en ervaren hoe leuk het is om dit te doen!

lees meer

Terug naar nieuwsoverzicht

Website beheerd door Smyler Web